REGULAMIN ZAJAZDU BACHUS

 

1. Doba pobytu w zajeździe trwa od 14:00 do 12:00 dnia następnego.

 

2. Uwzględnia się życzenia zmian godzin zameldowania po uprzednim uzgodnieniu.

 

3. Gość może korzystać z lokalu w celach tylko i wyłącznie mieszkaniowych, nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.

 

4. Zameldowanie gościa odbywa się poprzez wprowadzenie danych do systemu komputerowego po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość lub wypełnienie i podpisanie przez gościa karty meldunkowej.

 

5. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w zajeździe po godzinie 22:00.

 

6. Obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego oraz tradycyjnej ciszy nocnej od 22:00 do 7:00 przy przekroczeniu tych zasad usługodawca jest upoważniony do natychmiastowego zerwania umowy.

 

7. Gość zajazdu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.

 

8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia rzeczy znajdujących się na terenie zajazdu, a także za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

 

9. W przypadku odwołania rezerwacji lub skrócenia pobytu przez gościa zadatek/opłata nie są zwracane.

 

10. Dokonując rezerwacji klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie, dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rezerwacji, ułatwienia meldunku, nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim, wobec ustawy o ochronie danych osobowych.

 

11. W przypadku dłuższych pobytów sprzątanie pokoju odbywa się na życzenie gościa.

 

12. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 

13. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelu, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu bądź też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

 

14. Śniadania wydawane są w restauracji od 7:00 do 9:30.(możliwość zmiany godziny wydawania śniadań po wcześniejszym poinformowaniu)

 

15. Obowiązują całkowity zakaz palenia na terenie całego obiektu.